Home | Products | Applications | Download | Company Profile | Partners | Contact us
Home > Products > INfinity 510
INfinity 510
Ultra High frequency 860-960 MHz
High Performance, Multi-Protocol
RFID Reader
Data sheet ODIN technologies's RFID Reader Benchmark™ Report
INfinity 510 รองรับการทำงานเทคโนโลยี Class 1 Gen 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการ RFID เพื่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งมีความแม่นยำในการอ่าน Tag รวมถึงมีขีดความสามารถในการจัดการกับ RFID Tag ที่ผ่านเครื่องอ่านอย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งสายอากาศได้ถึง 4 ชุดสำหรับ Tx/Rx กับ RFID Tag และอีก 1 ชุดสำหรับ Listen Before Tlak (Rx Antenna) นอกจากนี้ Infinity 510 ยังถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมการทำงานที่รองรับการทำงานในรูปแบบ Network เป็นอย่างดีในระดับ TCP/IP Protocol ทำให้การสร้าง Application Interface สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้การพัฒนา Application เสร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

INfinity 510 ออกแบบโดยเลือกใช้ OS เป็น Linux ซึ่งเป็น Open Source และมีเสถียรภาพในการทำงานสูงสุดทั้งด้านการ Run Application และการจัดการด้านเครือข่าย นอกจากนี้ภายใน INfinity 510 ยังมี Python Interpreter และ Java Interpreter ซึ่งสามารถ Run Application บน INfinity 510 ได้ทันที ทำให้สามารถทำงานแบบ Stand Alone โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง เราสามารถสร้างโปรแกรมการทำงานด้วยภาษา Python หรือ Java แล้วทำการ Upload โปรแกรมดังกล่าวเข้าไปเก็บยัง Application Memory ของ INfinity 510 แล้วสั่งให้ Reader Run Applition ดังกล่าว ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานต่างของ Application Program ได้ตลอดเวลาในขณะที่โปรแกรม Applition ของเราทำงาน นอกจากนี้ยังมีชุด Input/Output ให้ใช้งานได้อีกอย่างละ 4 ชุดด้วยกัน
EPC applications
- Supply chain
- Warehouse logistics
- Container tracking
- Asset management
- Pallet tracking
- Baggage handling

Frequency: UHF 860 MHz to 960 MHz
Supported Transponders: Full support of mandatory and optional features (including optional user memory) of EPCGlobal Class 1 Generation 2 and ISO18000-6C. Also supports ISO 18000-6B, and Ucode 1.19 with future protocols supported through firmware updates.
Operating Modes: Single Interrogator
Multiple Interrogator
Dense Interrogator
Communications: 10/100 Ethernet Port
Serial Port
    EIA/TIA-232-F
    115 kBaud with hardware handshaking (RTS/CTS), DCE
GPIO: Digital Input/Output Port
4 – optically coupled inputs, 25V max. Controllable input reference
4 – open-collector outputs, 3-40V, 100mA max, 1W max
RF Power: +30 dBm, conducted (FCC)
Input Power: 12 to 24 Vdc (13W at idle; 34W typical (40W max) at max RF Power)
85 to 265 Vac, 50-60 Hz (optional)
Antenna Connection: 4 - RP-TNC connections (reverse polarity)
Fifth RP-TNC connection for LBT functionality
LED Indicators: Sense, Transmit, Fault and Power
Upgradeable Firmware: Yes
Operating Temperature: -20C to 60C (-7F to 140F)
Relative Humidity: 5 to 95%, non-condensing
Dimensions (LxWxD): 22.0 x 30.0 x 5.6 cm (8.66 x 11.81 x 2.20 in.)
Weight: 3.0 kg (6.5 lbs)
Regulatory: FCC Part 15, IC RSS-210, EN 300 220-3 v1.1.1, EN 301 489-1 v1.4.1, EN 301 489-3 v1.4.1, EN 302 208-2 v1.1.1, EN 50364:2001, EN 60950-1:2001, EN55022 (Class A), EN55024, EN61000-(3-2, 3-3), EN61000-(4-2, 4-3, 4-4, 4-6) and many other country standards through fi rmware updates.
Case Material: Aluminum

การติดตั้ง INfinity 510 บนรางสายพาน ( Conveyer) เพื่ออ่าน RFID Tag ที่ถูกติดกับ Pallet สินค้าโดยออกแบบให้ Reader ใช้งาน Input Sensor เพื่อทำการ Detect Pallet สินค้าโดยอัตโนมัติ Reader จะทำการ Monitor Input Sensor เมื่อมีสินค้าผ่านเข้ามา Reader จะทำการอ่าน RFID Tag ทำให้ประหยัดพลังงานและช่วยให้อายุการใช้งาน RFID reader มีความยืดยาวมากขึ้น ไม่ต้องทำการส่ง RFID Power ตลอดเวลา เมื่อได้ข้อมูลๆจะถูกส่งให้กับ RFID Server ในกรณีตัวอย่างคือการรับสินค้าเข้าเก็บใน Warehouse ก่อนหน้าที่จะติดตั้ง INfinity 510 ต้องมีพนักงานทำการแสกนข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบาร์โค๊ดประจำตลอดเวลา ปัจจุบันระบบทำงานโดยอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงต่อวัน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
- เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี Sirit INfinity 510
- สายอากาศสำหรับ RFID Reader Gain ขยาย 8 dBi ลักษณะการแพร่กระจายคลื่นแบบ Circular Polarization จำนวน 4 ชุด
- Infared Sensor จำนวน 2 ชุด
- Application Program ภาษา Python ทำงานบน Reader ลักษณะการทำงานของโปรแกรมคือ อ่านข้อมูลจาก Input Sensor , อ่าน RFID Tag, ส่งข้อมูลผ่าน TCP/IP เพื่อบันทึกข้อมูล Tag ที่อ่านได้ลงใน RFID Server
การติดตั้งใช้งานอีกรูปแบบคือการติด INfinity 510 บนรถโฟคลิฟสำหรับยกสินค้าสำหรับอ่าน RFID tag ที่ติดกับ Pallet สินค้า การติดตั้งพร้อมกับ Embeded Computer เพื่อใช้งานโปรแกรมสำหรับคลังสินค้า โปรแกรมจะควบคุมการทำงานของการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เช่น การรับสินค้าเข้าคลังด้วยการอ่าน RFID Tag ที่ Pallet สินค้าเมื่ออ่าน RFID Tag แล้วโปรแกรมจะสื่อสารกับระบบ Back Office เพื่อขอข้อมูลการจัดเก็บสินค้า เช่น Bin ที่จัดเก็บ นอกจากนี้ยังมีส่วนของการโหลดสินค้า การย้ายสินค้าโดยใช้ประโยชน์จาก RFID Reader ที่ติดบนรถทำหน้าที่ในการอ่าน Tracking ของสินค้าแล้วสื่อสารกับระบบ Back Office ของระบบ Warehouse Management System (WMS)

การติดตั้ง RFID INfinity 510 พร้อมกับสายอากาศแบบ Circular หรือ Linear Polarization เพื่อทำการอ่าน RFID Tag ที่ Pallet ด้านหน้าของแขนยกสินค้า ( Flft) และติดสายอากาศอีกชุดเพื่อทำหน้าที่อ่าน RFID Tag ที่ติดตาม Location ต่างๆหรือติดที่ตู้ Container จะช่วยให้สามารถสร้าง Application สำหรับการโหลดสินค้าแบบอัตโนมัติ มีการเช็คสินค้าขึ้นตู้ถูกต้องหรือไม่ได้อย่างดี พร้อมทั้ง Tracking การยกสินค้าได้ด้วย ประโยช์ที่ได้รับของระบบ คือการรับเข้าสินค้า การย้านสินค้า การโหลดสินค้า สามารถเห็นข้อมูลการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บ ลดการเสียเวลาในการค้นหาสินค้าเพื่อการโหลด

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
- เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี Sirit INfinity 510
- สายอากาศสำหรับ RFID Reader Gain ขยาย 8 dBi ลักษณะการแพร่กระจายคลื่นแบบ Circular Polarization จำนวน 2 ชุด
- PPC508 Embeded Computer พร้อม Windows XP หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
- WLAN เพื่อสื่อสารกับระบบ Back Office ของ Warehouse Management System

P0025
Circular Polarized Antenna
P0041
Linear Polarized Antenna
UHF Tag
EPC Global Class 1 Gen 2
UHF Label Tag
EPC Global Class 1 Gen 2
 


Smartsoft Technologies Ltd. is a leading Thai RFID solution provider. Smartsoft Technologies Ltd.'s services include UHF RFID for warehouse management, production line tracking, contactless smartcard applications, logistics and traffic control, etc.
© Copyright 2000-2008 Smartsoft Technologies Ltd. All right reserved. info@mifare-card.com